اتاق صوت – وبلاگ گروه بازرگانی دکونیک
در اتاق اکوستیک

در یک اتاق صوت چگونه عمل میکند؟

    در ویدیوی بالا یک متخصص صوت در مورد چگونگی حرکت امواج صوت در محیط صحبت می کند.به صورت شماتیک نشان می دهد که صدا چه رفتاری دارد و مثال هایی در این باره بیان میکند.

از ما حمایت کنید