اتاق – وبلاگ گروه بازرگانی دکونیک

اکوستیک اتاق

اکوستیک اتاق   اکوستیک اتاق توصیف نحوه رفتار صدا در یک فضای بسته است. شیوه ای که صدا در یک اتاق رفتار می کند می تواند به تقریبا چهار منطقه فرکانس متفاوت تقسیم شود: منطقه اول زیر فرکانس است که دارای طول موج دو برابر طولانی ترین طول اتاق است. در این منطقه، صدا رفتار […]

از ما حمایت کنید