ترکمن – وبلاگ گروه بازرگانی دکونیک

تاریخچه موسیقی سنتی ترکمن (۲)

ویژگی‌های موسیقی سنتی تركمن موسیقی سنتی تركمن جزو ریشه‌دارترین موسیقی‌های جهان به شمار می‌رود. چرا كه در هیچ گوشه‌ای از آن، قطعات موسیقی دیگر ملت‌ها راه نیافته است. از دلایل منحصر به فرد بودن این موسیقی این استكه این موسیقی به علت مهاجرت همیشگی تركمن‌ها و گریز از دست فرمانروایان ستمگر و یكجانشین نبودن زندگی […]

از ما حمایت کنید

تاریخچه پیدایش موسیقی ترکمن (۱)

نگاهی گذرا بر پیدایش موسیقی در جوامع بشری تاثیر موسیقی، سراسر جهان دیروز و امروز را درنوردیده است. در گذر سده‌ها، بشر همواره با موسیقی خو گرفته است. انسان‌های نخستین در هنگام شكار یا كار، هماهنگ با حركات بدن آوازهایی می‌خواندند. در هنگام جنگ سرودهای حماسی می‌سرودند، و هنگام پیروزی در كارهای مهم، شادی خود […]

از ما حمایت کنید