لندن – وبلاگ گروه بازرگانی دکونیک

موسیقی خیابانی خلاقانه و ابتکاری در لندن

ویدیو بالا موسیقی خلاقانه و ابداعی از یک نوازنده را نشان می دهد که با ترکیب چند ساز متفاوت اهنگی شنیدنی و جالب را می نوازد.

از ما حمایت کنید