موزیک – وبلاگ گروه بازرگانی دکونیک

ویدئوی نواختن حرفه ای و فوق العاده ی ساز درامز

در ویدیو بالا یک گروه هماهنگ به نواختن حرفه ای و فوق العاده ی ساز درامز می پردازند.دیدن هماهنگی این گروه و صدای زیبای ساز بسیار جالب می باشد.

از ما حمایت کنید