اکوستیک اتاق

اکوستیک اتاق

 

اکوستیک اتاق توصیف نحوه رفتار صدا در یک فضای بسته است.

شیوه ای که صدا در یک اتاق رفتار می کند می تواند به تقریبا چهار منطقه فرکانس متفاوت تقسیم شود:

منطقه اول زیر فرکانس است که دارای طول موج دو برابر طولانی ترین طول اتاق است. در این منطقه، صدا رفتار بسیار مشابه تغییرات در فشار هوا استاتیک است.

طول موج قابل مقایسه با ابعاد اتاق است، و بنابراین رگه های اتاق غالب است. این فرکانس انتقال به عنوان فرکانس شروده یا فرکانس متقاطع مشهور شناخته می شود و فرکانس های پایین را تشخیص می دهد که امواج ایستاده در اتاق های کوچک را از فرکانس های میانه و بالا می سازد.

منطقه سوم که تقریبا ۲ اکتاو گسترش می یابد، انتقال به منطقه چهارم است.

در منطقه چهارم، صداها مثل پرتوهای نور در اطراف اتاق رفتار می کنند.

موج صدا دارای بازتاب در دیوارها، کف و سقف اتاق است. این عمل امواج ایستاده ایجاد می کند که گره ها و مناطق فشار بالا تولید می کند.در سال ۱۹۸۱، به منظور حل این مشکل، اسکار بونلو، استاد دانشگاه دانشگاه بوئنوس آیرس، یک مفهوم چگالی مودال را با استفاده از مفاهیم روانشناسی طراحی کرد.  به نام معیار Bonello”، روش نخستین ۴۸ اتاق را تحلیل می کند و تعداد حالت ها را در هر یک سوم یک اکتاو می گیرد. منحنی یکنواختی افزایش می یابد (هر یک سوم از اکتاو باید حالت های بیشتری نسبت به قبل داشته باشد) سیستم های دیگر برای تعیین نسبت صحیح اتاق اخیرا توسعه یافته اند بازتاب اتاق پس از تعیین بهترین ابعاد اتاق، با استفاده از معیارهای تراکم مودال صورت می گیرد، گام بعدی این است که زمان اصلاح صحیح را بدست آورید. مناسب ترین زمان انعکاس بستگی به استفاده از اتاق دارد.در حدود ۱٫۵ تا ۲ ثانیه برای تئاتر اپرا و سالن کنسرت مورد نیاز است. برای استودیوهای پخش و ضبط و اتاق های کنفرانس، ارزش های زیر یک ثانیه اغلب استفاده می شود. زمان بازسازی توصیه شده همیشه یک عملکرد از حجم اتاق است. این شامل استفاده از پانل های آکوستیک استاندارد ۱ مگاوات از دیوارهای اتاق است (فقط اگر پانل موازی باشد). این پانل ها ترکیبی از سه رزونانس هلمولتز و یک پانل رزونانس چوبی است. این سیستم جذب آکوستیک بالا را در فرکانس های پایین (کمتر از ۵۰۰ هرتز) و در فرکانس های بالا برای جبران جذب معمول توسط افراد، سطوح جانبی، سقف و غیره، کاهش می دهد.

 

آکوستیک معماری

۱٫صدا را می توان به عنوان یک اختلال یا آشفتگی توصیف کرد که از طریق یک رسانه فیزیکی به شکل امواج طولی از یک منبع به گیرنده ای که موجب شنیدن آن می شود، عبور می کند. این رسانه می تواند جامد، مایع یا گاز باشد. سرعت صدا از طریق این رسانه های مختلف به علت ترکیب مولکولی آنها متفاوت است.

۲٫ طول موج صدا – این فاصله بین دو قله فشار یا دره، اندازه گیری شده در متر و با الفبای یونانی ‘L’ (لامبدا) نشان داده شده است. دوره – این زمان برای نوسان کامل است. این در ثانیه (ثانیه) اندازه گیری شده و با حرف “T” نشان داده شده است. فرکانس ، تعداد نوسانات در ثانیه است،که با ‘f’ نشان داده شده و در Hertz (هرتز) اندازه گیری می شود. سرعت صدای – این میزان که در آن یک موج صوتی از یک منبع از طریق یک رسانه به گیرنده حرکت می کند. واحد متر / ثانیه است. امپدانس – این فاصله بین کوه (بالاترین نقطه) و دره (پایین ترین نقطه) زمین است – ارتفاع یا ضخامت یک تن تعیین شده توسط سرعت نوسانات تولید آن است.

۳٫ فضای محصور ،یک اتاق یا منطقه است که در هر طرف آن محدود شده است. مواد محفظه ممکن است به دو دسته تقسیم شوند: کسانی که اجازه می دهد که اشعه های صوتی عبور کنند و کسانی که اجازه ندهند که اشعه های صوتی عبور کنند. در مواجهه با موانع ایجاد شده توسط محفظه، امواج صوتی به شیوه های زیر رفتار می کنند: بازتاب، جذب، refraction diffusion  diffraction  transmission

 

۴٫ این اتفاق زمانی می افتد که طول موج یک موج کوچکتر از سطح یک مانع است. در مورد یک فضای محصور، امواج صوتی به طور مداوم به هر طرف محفظه ضربه می زنند تا زمانی که انرژی صدا به صفر برسد. مقدار امواج انعکاس بستگی به صافی، اندازه و نرمی محفظه دارد. زاویه اشعه های صوتی برابر است با اشعه های منعکس شده تنها اگر سطح بازتابنده صاف باشد. اما زمانی که منحنی است، زاویه ها متفاوت هستند.

۵٫ هنگامی که امواج صوتی به سطح یک مانع برسند، برخی از انرژی آن منعکس می شود، در حالی که برخی از آنها از طریق انتقال آن به مولکول های مانع از بین می روند. گفته شده است که انرژی صوتی از دست رفته توسط مانع جذب شده است. ضخامت و ماهیت مواد با توجه به نرمی و سختی آن، میزان جذب انرژی صدا را تحت تاثیر قرار می دهد.۶٫ این خم شدن صدا زمانی است که از یک محیط به محیط دیگر منتقل می شود. تفاوت در ترکیب دو رسانه مختلف، صدا را خم می کند، بدین ترتیب زاویه ی بروز آن به زاویه ی refraction تغییر می کند، همانطور که در محیط جدید حرکت می کند.

۷٫ این پراکندگی امواج از یک سطح است. این نتیجه به عنوان یک نتیجه از بافت و سختی از مانع قابل مقایسه با طول موج صدا است. جهت بروز حادثه، هنگامی که روی سطح مانع ضربه می زند، تغییر می کند. رضایت حاصل می شود زمانی که صدا در تمام سطوح در سطح مساوی شنیده می شود.

۸٫ وقتی که طول موج یک موج کوچکتر یا برابر اندازه مانع باشد، پرتوهای صدا تمایل به خم کردن لبه مانع دارند و در نتیجه لبه را به منبع صدا تبدیل می کنند.

۹٫ در این پدیده، موج صوتی از طریق مولکول های این مانع از طریق ارتعاش و از طرف دیگر صرف نظر از محیط پخش می شود.

۱۰٫ کاهش شدت صدا – این می تواند به دلیل فاصله بین منبع و گیرنده باشد. جذب صدای مستقیم و منعطف توسط سطوح – دیوارها، سقف و کف محوطه جذب و منعکس کننده، امواج صوتی به این ترتیب رفتار می کنند. بازتاب صداها از گوشه های راست زاویه – صدای حادثه به گوشه ای از گوشه سمت راست اتاق، اگر سطح آکوستیک بازتابنده باشد، به سمت منبع باز می شود. این می تواند به نوبه خود اکو را به ویژه در فضاهای بزرگ تولید کند. پراکندگی دو طرف محفظه – بازتاب ها را می توان با ایجاد یک سطح پراکنده و غیره به زاویه راست به هر یک کنترل کرد. این امر بر انعکاس صدا تاثیر می گذارد و بر رفتار آن تأثیر می گذارد.

۱۱٫ پراش لبه صدا – پراش لبه باعث انحنای بخشی از یک موج صوتی در اطراف لبه یک مانع می شود. این باعث می شود موانعی برای پراکندگی امواج صوتی ایجاد کنند که مانند یک منبع صدا رفتار می کنند. سایه صدا – هر گونه مانع از وقوع یک موج صوتی یک سایه، مترادف با اشعه های نور ایجاد می کند. با این حال، به دلیل پراکندگی لبه، برخی از صداها به این حالت ختم می شوند اما چنین نفوذی وابسته به فرکانس است. فرکانس های بالاتر کمتر از فرکانس های پایین پراکنده می شوند. چنین مشکلات ممکن است در سالن اجتماعات با بالکن رخ دهد. انعکاس اولیه – این بستگی به زاویه بروز است که برابر با زاویه انعکاس است. همچنین ماهیت بازتابنده صدا مهم است. رزونانس پنل – امواج صوتی می توانند از طریق یک ماده جامد را با ارتعاش پانل پخش کنند. در واقع صدا به مواد نفوذ نمی کند، بلکه موجب می شود که این لرزش را ایجاد کند و به عنوان یک منبع صوتی عمل کند. این پنل توسط هر دو امواج صوتی مستقیم و منعکس کننده ارتعاش می یابد.

www.deconik.net

 

از ما حمایت کنید

نویسنده مطلب: deconik

گروه بازرگانی دکونیک با 29 سال سابقه ، همکاری با برند های موفق ایران در حال حاضر طی فعالیت های جدید و کسب آگهی لازم در زمینه آکوستیک،عایق های صوتی، پشم سنگ و... قدم برداشته تا در کنار شما دوستان خدمتی دیگر را برای شما به ارمغان بیاورد. نام تجاری دکونیک در سال 1392 ثبت گردید و با این برندسازی بستری مطمئن و محصولاتی با کیفیت و انحصاری را برای شما همراهان عزیز فراهم کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *